Номер телефона

(057) 707 52 70Валентин Тимофійович Лазурик

доктор фізико-математичних наук, професор

декан факультету

+38 (057) 707-50-18

+38 (057) 707-50-19

csd@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Факультет забезпечує підготовку фахівців за всіма рівнями вищої освіти.
Важлива роль у фаховій підготовці бакалаврів факультету комп’ютерних наук належить викладанню дисциплін професійної та практичної підготовки: алгоритмізація та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, комп’ютерні системи та мережі, операційні системи, організація баз даних та знань, безпека інформаційних систем та мереж, паралельні системи та обчислення, веб-технології та веб-дизайн, електротехніка та електроніка, комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, системне програмне забезпечення, комп’ютерна графіка тощо. До дисциплін фундаментальної підготовки входять вища математика та теорія ймовірності, фізика, теорія алгоритмів, теорія прийняття рішень, інформаційні технології та інші.
Обов’язковою складовою підготовки бакалаврів є практика на провідних ІТ-підприємствах. Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять і самостійної роботи, розширення практичних умінь та навичок. Після 3-го курсу студенти проходять виробничу практику на підприємствах, виконують індивідуальну науково-дослідну роботу й беруть участь у реальних проектах у галузі ІТ-технологій. На 4-му курсі студенти проходять переддипломну практику, в рамках якої готують дипломну роботу з розробки власного проекту або продукту, а також проводять наукові дослідження для подальшої наукової діяльності.
Викладання спеціальних курсів і проведення спецпрактикумів, а також виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів забезпечується відповідними кафедрами.

 


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua