• Колесо фортуни
  • Питання та відповіді
  • Вступна кампанія
  • Про університет
  • Факультети
  • Напрями підготовки

Університет — на найвищих щаблях національних і міжнародних рейтингів (підсумки 2013/2014 навчального року)

15 липня 2014 року Автор: Центр зв'язків з громадськістю та пресою

Університет займає лідируючі місця у найавторитетніших рейтингах

У 2013/2014 навчальному році Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна брав участь у національних і міжнародних дослідженнях з визначення рейтингів університетів. У рейтингах, як національних так і міжнародних, оцінювалися такі напрями діяльності вищих навчальних закладів:

  • освітня діяльність,
  • наукова діяльність, підготовка наукових кадрів,
  • міжнародна активність, включаючи академічну мобільність,
  • інноваційна діяльність,
  • фінансування навчального процесу та наукових досліджень.

У консолідованому рейтингу 292 вищих навчальних закладів України, складеному у липні 2014 року інформаційним ресурсом «Освіта.ua» на основі рейтингів «Топ–200 Україна», Scopus та Webometrics, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна розділив друге–третє місця з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут».

У рейтингу «Топ–200 Україна» за 2014 рік, складеному Центром міжнародних проектів «Євроосвіта» у партнерстві з міжнародною групою експертів, Каразінський університет посів, як і в 2010–2013 роках, третє місце.

У рейтингу вищих навчальних закладів України за 2013 рік, визначеному Міністерством освіти і науки України, університет посів друге місце в групі класичних університетів.

У рейтингу «Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse Scopus» університет стабільно посідає друге місце серед вищих навчальних закладів України. В 2013 році науковцями університету опубліковано 463 роботи, що зареєстровано у Scopus.

В 2014 році університет (єдиний з українських вищих навчальних закладів) увійшов до найвідомішого міжнародного рейтингу — Академічного рейтингу університетів світу, також відомого як «Шанхайський рейтинг», що з 1985 року укладається в Інституті вищої освіти Шанхайського університету Цзяо Тун. Наш університет увійшов в групу університетів 500+.

У 2013/2014 навчальному році університет взяв участь у новому рейтингу U–Multirank, запровадженому Європейською Комісією. На відміну від багатьох інших рейтингів, у цьому дослідженні місця вищих навчальних закладів не визначаються, а дається порівняння з показниками діяльності інших університетів. Показники діяльності Каразінського університету співставні з характеристиками провідних університетів Східної Європи.

Університет присутній у міжнародному рейтингу Scimago Institutions Rankings, який ґрунтується на кількості та якості наукових публікацій, зареєстрованих наукометричною і бібліографічно-реферативною системою Scopus. Рейтинг порівнює показники майже 3 000 установ (університетів, академій наук, національних наукових агентств, дослідницьких інститутів) з понад 104 країн світу. В рейтингу за 2013 рік університет є другим серед представлених 22 вітчизняних вищих навчальних закладів та інститутів НАН України.

У міжнародному академічному рейтингу університетів (University Ranking by Academic Performance — URAP) за 2013 рік Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна зайняв першу позицію серед українських вищих навчальних закладів.

Центр зв'язків з громадськістю та пресою

0
університет, рейтинг, Топ–200 Україна, Scopus, Webometrics

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua