Прийом на основі ступеня бакалавра (або спеціаліста) на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових випробувань, визначених Правилами прийому до університету.

Кількість балів з фахового випробування оцінюється за 100-бальною шкалою. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із фахового вступного випробування складає не менше 50.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на фахове випробування у визначений розкладом час; знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня; які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання фахового випробування не допускається.

Дізнатися більше