Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, окрім фахового екзамену за профільним предметом, визначеним Правилами прийому до університету, також складають екзамен з іноземної мови (з тієї, що вивчали в університеті: англійська, німецька, французька).

Знання з іноземної мови оцінюються за 5-бальною шкалою. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів зі вступного екзамену з іноземної мови не менше 3.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на екзамен з іноземної мови у визначений розкладом час; знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня; які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання екзамену не допускається.

Дізнатися більше