Номер телефона

(057) 707 52 70

Магістратура

 • Які документи надаються для вступу?

  Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи (в паперовій формі):

  • заяву про участь у конкурсному відборі;
  • копію документа державного зразка про раніше здобуту освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • 4 фотокартки 3×4;
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (за наявності);
  • для юнаків військовий квиток або приписне свідоцтво.

  Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без надання оригіналів не розглядаються.

 • Чи можна надати копії документів?

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. Оригінали документів подаються вступником впродовж терміну, визначеного Правилами прийому до університету, після прийняття рішення про рекомендування його до зарахування.

  Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Якими є етапи вступної кампанії?
  • Прийом заяв та документів: за державним замовленням — 12–26 липня (денна і заочна форми), за кошти юридичний та фізичних осіб — 12 липня — 7 серпня (денна і заочна форми).
  • Вступні випробування: за державним замовленням — 27 липня — 7 серпня (денна і заочна форми), за кошти юридичний та фізичних осіб — 8–14 серпня (денна і заочна форми).
  • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 8 серпня (денна і заочна форми).
  • Зарахування: за державним замовленням — не пізніше 14 серпня (денна і заочна форми); за кошти фізичних та юридичних осіб — 23 серпня (денна і заочна форми).
 • Чи можна брати участь в конкурсі на декілька програм підготовки?

  Абітурієнт може надати документи лише до 5 вищих навчальних закладів і не більше ніж на 3 напрями підготовки у кожному з них. При цьому терміни вступних випробувань на кожну із обраних програм підготовки не мають співпадати.

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, складають фаховий іспит за профільним предметом, визначеним Правилами прийому до університету.

  Особи, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, складають фаховий іспит за профільним предметом, визначеним Правилами прийому до університету, а також екзамен з іноземної мови (з тієї, яку вивчали в університеті: англійська, німецька, французька).

 • Де можна отримати програми вступних випробувань?

  Програми вступних випробувань містяться на сайтах факультетів.

 • Чи допускається перескладання вступних випробувань? Якою є процедура апеляції?

  Перескладання вступних випробувань не допускається.

  Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені університетом, розглядають апеляційні комісії, склад та порядок роботи яких затверджуються наказом ректора.

  Апеляція з приводу екзаменаційної оцінки (результату співбесіди) повинна бути обґрунтованою і може подаватися до приймальної комісії не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки (в день проведення співбесіди).

 • Яким чином розраховується рейтинг вступників?

  Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовується сума балів, одержаних при складанні фахового випробування та середній бал додатку до диплому з урахуванням усіх оцінок, вказаних у ньому, з округленням до сотих.

  Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста використовується:

  • для осіб, які вступають на навчання на економічний факультет, факультет іноземних мов та факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу: сума балів, одержаних при складанні фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту з урахуванням усіх оцінок, вказаних у ньому, з округленням до сотих;
  • для осіб, які вступають на навчання на інші факультети: сума балів, одержаних при складанні фахового випробування з коефіцієнтом 4, при складанні вступного екзамену з іноземної мови з коефіцієнтом 1 та середній бал додатку до диплому про базову вищу освіту з урахуванням усіх оцінок, вказаних у ньому, з округленням до сотих, з коефіцієнтом 5.

  Кількість балів з кожного вступного випробування оцінюється за 5-бальною шкалою. Вступник допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів з кожного вступного випробування складає не менше 3.

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до магістратури або спеціалітету?

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра.

  На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. При цьому підготовка фахівців ступеня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Контактна особа

 • Анощенко Ольга Олексіївна

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua