Опис програми

Геологія — це багатогранний комплекс наук, що вивчає склад, будову, історію розвитку Землі та розміщення в ній корисних копалин.

Геологи вирішують різноманітні задачі: прогнозують та шукають родовища корисних копалин, виявляють та оцінюють запаси підземних вод, проводять інженерно-геологічні вишукування для побудови заводів, житлових будинків, різних типів споруд.

Для рішення цих задач геолог повинен визначати за допомогою різних приладів мінерали та гірські породи, їх вік, досліджуючи рештки давніх рослин та тварин; описувати геологічні процеси, що протікають на поверхні та в надрах Землі; інструментально з’ясовувати тип залягання гірських порід; характеризувати вплив ґрунтів на інженерні споруди; визначати умови формування та якісні характеристики підземних вод.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.