Опис програми

Завдання нафтогазового геолога — виконання геологічних досліджень в процесі пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, побудова геологічних моделей родовищ, зокрема із застосуванням спеціальних комп’ютерних програмних комплексів, підрахунок запасів вуглеводнів, укладання геологічних звітів відповідно до чинних у галузевих стандартів.

Геологи нафтогазового профілю працюють у складі геологічних пошуково-розвідувальних органцізацій, в проєктних установах, які спеціалізуються на укладанні проєктів розробки родовищ вуглеводнів, на промислах, де ведеться видобуток нафти і газу.

Освітньо-професійна програма