Опис програми

Програма забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів, які набувають фахових знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького, практичного та інноваційного характеру в галузі фізичної географії, моніторингу та кадастру природних ресурсів.

Програма допоможе засвоїти базові знання фундаментальних властивостей природного середовища, володіння сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань з раціонального природокористування, охорони природи, моніторингу довкілля, кадастру природних ресурсів.

Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових спеціальних компетентностей необхідних професіоналу-географу, що розширюють його науковий світогляд і здібності для проведення практичної діяльності в природничій галузі з дослідження ландшафтів, моніторингу довкілля, раціонального природокористування з застосовуванням сучасних ГІС-технологій.

Програма передбачає поглиблене вивчення іноземної мови за фахом, проходження навчальної практики на виробництві.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності: обіймати посади асистента географа (фізична, соціальна та економічна географія), асистента метеоролога, асистента економіста-демографа, стажиста-дослідника, лаборанта наукового підрозділу, техніка-картографа, техніка-гідролога, техніка-топографа. Бакалавр географії за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватися до таких напрямів суміжної професійної діяльності: педагогічна; екологічна, економічна, маркетингова, зовнішньо-економічна, рекреаційна, туристська, екскурсійна, санаторно-курортна.

Також випускник програми вміє застосовувати на практиці знання і розуміння принципів фізичної географії, методів, технологій в галузі моніторингу та кадастру природних ресурсів; усвідомлює сутність взаємозв’язків між складовими довкілля та людиною, розуміє стратегію розвитку територій; володіє організаційними та правовими знання у сфері природокористування та охорони природи, професійно використовує сучасне геодезичне, навігаційне, геоінформаційне програмне забезпечення та обладнання, здатність до пошуку джерел географічної інформації.

У ході освітнього процесу реалізується студентоцентроване навчання, застосовуються методи самоконтролю, взаємоконтролю, використання сучасних геоінформаційних систем.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD). Може підвищувати свій науковий рівень в магістратурі у вищих навчальних закордонних закладах.

Передумови для вступу
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Географія
Мінімальний бал 100
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування