Опис програми

Політологія вивчає владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівнях (politics, policy, polity), зокрема політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та ідеологію, глобальну та світову політику.

Програма має значний обсяг прикладних дисциплін, передбачає виробничу практику у потенційних місцях працевлаштування.

Під час навчання студенти дізнаються про специфіку сучасних політичних технологій, особливості ведення передвиборчих кампаній, функціонування мас-медіа в політиці, можливості громадянського суспільства, моделі розбудови демократії, глобальні політичні процеси, ведення та попередження гібридних війн, роботу міжнародних організацій, специфіку та навички політичного аналітика тощо.

Основні компетентності, що здобувають студенти протягом навчання, — розуміння ключових принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів, здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні дослідження з використанням якісних і кількісних методів та інструментарію прикладного аналізу, професійно викладати соціально-політичні дисципліни, спроможність професійно виконувати політико-організаційні, експертні, дорадчі та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці тощо.

Випускники успішно працюють в органах державної влади і місцевого самоврядування, громадських організаціях та політичних партіях, є відомими політичними активістами, журналістами та політтехнологами, а також депутатами на місцевому та національному рівнях.

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен «Основи політології» (письмово)
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.35
Математика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.35
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен «Основи політології» (письмово)
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування