Опис програми

Студенти отримують міждисциплінарну підготовку, що об’єднує фундаментальні знання із загальної та теоретичної фізики, вищої математики і програмування, анатомії й фізіології, біохімії та біофізики, молекулярної біології та генетики, опановують сучасні фізичні методи медико-біологічних досліджень та освоюють ряд спеціальних дисциплін, що дозволяють успішно займатися фундаментальними і прикладними проблемами медичної фізики.

Практику студенти проходять у провідних науково-дослідних центрах, пов’язаних із розробкою фізичних основ і впровадженням нових методів медико-біологічних досліджень. Протягом виконання дипломних робіт студенти проводять наукові дослідження з вирішення актуальних проблем медичної фізики. Студенти старших курсів мають можливість брати участь у виконанні науково-дослідних робіт за спільними міжнародними грантами, що проводять науковці кафедри.

Випускники успішно працюють у зарубіжних і вітчизняних науково-дослідних і медичних центрах НАН України та АМН України, займаються обслуговуванням, менеджментом і маркетингом наукоємного медичного обладнання провідних виробників світу.

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 125
x0.35
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Фізика або Біологія
Мінімальний бал 125
x0.35
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен з загальної фізики
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра