Опис програми

Філологія — сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Студенти-україністи засвоюють загальнолінгвістичну термінологію, отримують базові знання з історії української мови та історії української літератури, вивчають усі розділи сучасної української мови, набувають навичок лінгвістичного та літературознавчого аналізу текстів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.