Опис програми

Філологія — сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства,фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, які вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам’яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Студенти-русисти засвоюють загальнолінгвістичну термінологію, отримують базові знання з історії російської мови та історії російської літератури, вивчають усі розділи сучасної російської мови, набувають навичок лінгвістичного та літературознавчого аналізу текстів. Крім того, студенти набувають навичок коректорської та редакторської роботи.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.