Опис програми

Філологія — сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, що вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам’яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Науковою основою програми є систематичні курси польської та української мов, а також історії польської й української літератур. Згідно з навчальним планом студентам пропонуються курси історії Польщі, історична граматика польської мови, загальне мовознавство, теорія літератури, логіка, психологія, педагогіка, методика викладання польської та української мов та інші, що забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

Практичних навичок студенти набуватимуть у наукових семінарах, а також протягом фольклорної, перекладацької та педагогічної практик. Одержані в університеті знання та методичні навички дадуть можливість працювати викладачами польської та української мов і літератур у середніх і вищих навчальних закладах, а також перекладачами.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.