Опис програми

Філологія — сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, що вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам’яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Науковою основою програми є систематичні курси польської та української мов, а також історії польської й української літератур. Згідно з навчальним планом студентам пропонуються курси історії Польщі, історична граматика польської мови, загальне мовознавство, теорія літератури, логіка, психологія, педагогіка, методика викладання польської та української мов та інші, що забезпечує високий рівень підготовки майбутніх фахівців.

Практичних навичок студенти набуватимуть у наукових семінарах, а також протягом фольклорної, перекладацької та педагогічної практик. Одержані в університеті знання та методичні навички дадуть можливість працювати викладачами польської та української мов і літератур у середніх і вищих навчальних закладах, а також перекладачами.

Передумови для вступу
    Я маю
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.5
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Історія України
Мінімальний бал 110
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Англійська мова або Французька мова або Німецька мова або Іспанська мова
Мінімальний бал 110
x0.2
Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 та 2017 роках, крім випадків, передбачених у пункті 3 розділу ІІІ Правил прийому до університету.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
Диплом бакалавра
Фахове випробування
Диплом спеціаліста
Фахове випробування
Диплом магістра