Опис програми

Філологія — сукупність гуманітарних наук: мовознавства, літературознавства, фольклористики, текстології, джерелознавства, риторики, палеографії тощо, що вивчають духовну культуру певного народу чи цивілізації через мовний і стилістичний аналіз літературних та інших пам’яток. Головним предметом її досліджень є текст, а метою — його коментар та інтерпретація.

Латинська мова — мова, що належить до латинсько-фаліскської підгрупи італійських мов індоєвропейської мовної сім’ї. Разом із церковнослов’янською це одна з мертвих мов, що постійно використовується. Статус мертвої мови зумовлений тим, що люди, для яких вона є рідною, не народжуються вже принаймні півтори тисячі років. Латинська мова є однією з найдавніших писемних індоєвропейських мов і відноситься до так званих літературно-історичних мов.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.