Опис програми

Богослови вивчають феномен релігії як духовне явище, як втілення загальнолюдських цінностей в особистісному та суспільному житті в найширшому контексті людської життєдіяльності. Підготовка фахівців-богословів включає вивчення широкого спектру богословських, філософських, гуманітарних і природничих наук. Результати досліджень за цим фахом мають теоретичне і практичне значення не тільки в області даної галузі знань, але можуть бути використані й на міжгалузевому рівні, в різних сферах матеріальної і духовної культури. Вивчення та дослідження богословських проблем інтегруються в загальний контекст розвитку богословської, філософської та наукової думки в Україні та за кордоном.

Освітня програма з підготовки бакалавра богослов’я має світський характер. Відповідно до чинного законодавства у процесі вивчення складових для богослов’я галузей знання не передбачається здійснення культових обрядів. Освіта бакалаврів богослов’я не має за мету підготовку священнослужителів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.