Опис програми

Мета програми — підготовка фахівця-бакалавра для здійснення науково-педагогічної та консультативно-методичної професійної діяльності у галузі богослов’я (теології).

Програма спрямована на підготовку до організації та здійснення науково-дослідницької діяльності в галузі богослов’я, організаційно-навчальної та викладацької діяльності з богословських дисциплін в закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах та коледжах, консультативної діяльності з етичних, релігійних питань в органах влади, релігійних і громадських організаціях.

Програма має світський характер, передбачає поглиблене вивчення історії філософії, іноземної мови за фахом, специфіки інтерпретації богословських текстів, основ риторики та теорії аргументації. Відповідно до чинного законодавства у процесі вивчення складових для богослов’я галузей знання не передбачається здійснення культових обрядів. Освіта бакалаврів богослов’я не має за мету підготовку священнослужителів.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі, а також працювати на посадах викладача (асистента) богословських дисциплін у коледжах і середніх навчальних закладах, завідувача навчального кабінету, бути консультантом, експертом із релігійних питань (в органах влади та громадських організаціях), виконувати функції професіонала в галузі релігії (місіонер, релігійний проповідник).

У ході освітнього процесу реалізується орієнтація на студентсько-центроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання на основі першоджерел, рефлексивне навчання. Атестація здобувачів здійснюється в формі атестаційного комплексного екзамену з дисципліни «Богослов’я (Теологія)» та дипломної роботи.

Передбачається можливість включеного навчання протягом семестру в інших вищих навчальних закладах України, можливість укладення угод з закордонними вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Передумови для вступу
    Я маю
Історія України
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Іноземна мова або Математика
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування