Опис програми

Для успішного керівництва і діяльності у всіх сферах бізнесу, фінансовому секторі та органах державної влади необхідно володіти цілісними знаннями функціонування економіки, що дає економічна теорія.

Запорукою успіху економічної діяльності є прийняття ефективних рішень. Їх можна приймати тільки вміючи аналізувати господарську активність на рівні домогосподарства, фірми, регіону, країни та навіть світової економіки в цілому. Найважливіші питання виробництва, розподілу, обміну і споживання на всіх цих рівнях вивчає економічна теорія.

Розуміння принципів і законів економічного розвитку дозволяє точніше передбачати події та їх наслідки, правильно планувати та досягати своїх цілей у економічному та політичному середовищі, що постійно змінюється.

Економічна теорія розвиває самостійне мислення, здатність бачити приховану сутність явищ, і завдяки цьому вибудовувати успішну стратегію у своїй трудовій діяльності, керівництві підприємством чи державною установою.

Економічна політика виступає у двох основних формах: юридичних законів та економічних програм. Перші стосуються тих чи інших закономірностей розвитку господарської діяльності, мають приписний характер і є обов’язковими для виконання. Другі — часто змінюються залежно від економічної ситуації в країні. Економічні програми можуть бути національними або цільовими. Загальнонаціональні програми охоплюють важливі макроекономічні пропорції. Цільові — розраховані на участь десятків і сотень підприємств, мають обов’язковий характер. Але на відміну від юридичних законів обов’язковість програм ґрунтується не на наказах, а на контрактах, що передбачають матеріальну відповідальність виконавців і є вигідними для них.

Завдяки володінню сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та поглибленому знанню іноземних мов, випускники легко інтегруються у міжнародне бізнес-середовище (Канада, Франція, Фінляндія, Чехія та інші країни світу).

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова або Географія
Мінімальний бал 100
x0.3
Математика
Мінімальний бал 100
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.3
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ економічної теорії (письмово)
Фахове випробування
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра