Опис програми

Філолог — фахівець у галузі філології, який вивчає культуру народу, виражену в літературній творчості та письмових текстах. Філолог у межах своєї професії досконало знає природу мови, її походження, історичний розвиток, функції, внутрішню структуру і класифікацію. Філолог займається науково-дослідною діяльністю, працює над створенням наукових праць, рецензій, займається відновленням і вивченням текстів, проводить дослідження з вивчення зв’язків між давніми мовами і сучасними групами мов, походження та еволюції слів, граматичних і мовних форм, проводить роботи з уніфікації термінів, вдосконалення понять і визначень у відповідних галузях науки, техніки, народного господарства.

Випускники можуть працювати в освітній сфері, викладати іноземні мови в Україні та за кордоном, займатись перекладацькою діяльністю, працювати у сфері журналістики, видавничої діяльності, управління, продовжити навчання в аспірантурі з лінгвістики, перекладу чи літературознавства.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.