Опис програми

Мета освітньої програми — формування навичок вільного володіння китайською мовою, перекладацької, комунікативної, соціокультурної компетенцій студентів, навичок методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Програма підготовки містить практичний курс китайської мови, курс практики перекладу китайської мови, курс англійської мови, курс практики перекладу англійської мови, теоретичні дисципліни, зокрема історію китайської мови, лінгвокраїнознавство, порівняльну лексикологію, порівняльну граматику, літературу Китаю, методику викладання іноземної мови. Курс практики перекладу містить суспільно-політичний, художній, економічний, технічний, юридичний переклади та ділове листування, IT-переклад. Програма передбачає проходження педагогічної та перекладацької практик.

Педагогічна практика проводиться у загальноосвітніх школах, гімназіях та ліцеях міста. Вимогою до баз практики є наявність відповідного рівня навчального закладу (розширене викладання іноземних мов, наявність у штаті досвідченого педагогічного складу та викладача-носія іноземної мови, відповідного методичного та технічного забезпечення навчального процесу).

Перекладацька практика проводиться у перекладацьких агенціях, у бюро перекладів, ІТ-компаніях. Перевага надається базам відповідного рівня (студенти можуть опанувати новітні технології у сфері перекладацьких послуг, пропонуються тренінги та майстер-класи з удосконаленням навичок та вмінь роботи з системою автоматизованого перекладу SDI TRADOS).

Китайська мова є найбільш розповсюдженою у світі, нею розмовляють близько 1,5 мільярда людей. Китайська мова — сукупність діалектів, але найбільш популярним є путунхуа (стандартна китайська мова). Китайська є офіційною мовою Китайської Народної Республіки і Тайваню, а також однією з шести офіційних і робочих мов ООН. На відміну від більшості писемностей, китайське письмо складається не з букв, а з ієрогліфів. Наразі ієрогліфи існують у двох варіантах: спрощеному, прийнятому на материковому Китаї, і традиційному — на Тайвані, в Гонконзі і в деяких інших країнах. Програмою пропонується вивчення спрощеного письма, як найбільш розповсюдженого.

Випускники освітньої програми можуть займатися письмовими та усними перекладами різних напрямів, працювати в галузі освіти, науки, культури, туризму, інформаційних технологій, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу та маркетингу, консалтингу тощо.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в магістратурі та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, а також працювати за отриманою кваліфікацією усним та письмовим перекладачем, зокрема, в медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну.

Освітньо-професійна програма