Опис програми

Мета освітньої програми — формування здатності вільного володіння китайською мовою, а також комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів.

Програма курсу містить практичний курс китайської мови, курс практики перекладу китайської мови, спеціалізовані курси, зокрема лексикологія, стилістика, теоретична граматика, історія мови, лінгвокраїнознавство. За вибором можна поглиблено вивчати філософію та культурологію Китаю. Курс практики перекладу орієнтований на поглиблене вивчення бізнес-лексики.

Китайська мова є найбільш розповсюдженою у світі, нею розмовляють близько 1,5 мільярда людей. Китайська мова — сукупність діалектів, але найбільш популярним є путунхуа (стандартна китайська мова). Китайська є офіційною мовою Китайської Народної Республіки і Тайваню, а також однією з 6 офіційних і робочих мов ООН. На відміну від більшості писемностей, китайське письмо складається не з букв, а з ієрогліфів.

Наразі ієрогліфи існують в 2 варіантах: спрощеному, прийнятому на материковому Китаї, і традиційному — на Тайвані, в Гонконзі і в деяких інших країнах. Програмою пропонується вивчення спрощеного письма, як найбільш розповсюдженого.

Випускники можуть продовжити навчання в магістратурі.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 140
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Історія України або Географія
Мінімальний бал 120
x0.25
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування