Опис програми

Наразі міжнародна логістика та митна справа є однією з найперспективніших сфер працевлаштування як з точки зору оплати праці, так і можливостей для самореалізації. Багатьма відомими виданнями оприлюднено результати опитувань роботодавців щодо професій, які будуть найбільш затребуваними найближчими роками, одну з перших позицій посідає міжнародна логістика та митна справа.

Освітня програма складена згідно європейських стандартів та з врахуванням особливостей міжнародної логістики й митної справи, забезпечує підготовку фахівців для роботи в:

– міністерствах і відомствах України й інших країн;

– митній службі;

– департаментах розвитку транспортної й складової інфраструктури на міжнародному рівні, розвитку митної інфраструктури й міжнародного співробітництва, розвитку перетину державних та регіональних кордонів;

– крупних міжнародних компаніях різних сфер діяльності;

– експортно-імпортних відділах і відділах міжнародної логістики компаній, корпорацій, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, з питань митного та валютного регулювання в умовах ЄС;

– державних установах та службах з укладання міжнародних угод, транзитних процедур;

– сфері міжнародних перевезень;

– а також митними представниками-брокерами, декларантами та фахівцями з митного контролю на міжнародних кордонах.

Навчання за освітньою програмою «Міжнародна логістика та митна справа» дозволить стати висококваліфікованим фахівцем, затребуваним на ринку праці, здобути професію майбутнього, відкриє широкі перспективи з працевлаштування та самореалізації.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Географія або Математика
Мінімальний бал 110
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування