Опис програми

Навчання за програмою спрямоване на підготовку фахівців, що здійснюють свою діяльність на загальновизнаних принципах міжнародних економічних відносин і будуть здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці міжнародно-правові, загальноекономічні та загальнонаукові знання, вільно орієнтуватися у складній системі світового господарства й міжнародних економічних відносин з урахуванням особливостей міжнародної логістики й митної справи.

В освітньому процесі реалізується орієнтація на синтез знань з економіки, складових міжнародних економічних відносин, міжнародного права, дипломатії, міжнародної логістики, митної справи. Здобувачі вищої освіти вивчають дисципліни: товарознавство, основи митної справи, логістику, управління зовнішньоекономічної діяльності, митну експертизу, міжнародну логістику, стандартизацію та сертифікацію товарів та послуг, теорію і практику зовнішньої торгівлі, міжнародні фінанси, економіку підприємства, економіку України, систему технологій, міжнародні організації, макроекономіку та мікроекономіку, країнознавство, світову економіку тощо.

Програма передбачає поглиблене вивчення професійних дисциплін, іноземної (англійської) мови за фахом, проходження виробничої практики в органах митної служби, міжнародних логістичних компаніях, профільних департаментах органів державної влади, торгово-промислових палатах, виробничих об’єднаннях та підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

У процесі навчання використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології, студенти денної та заочної форм активно залучаються до системи електронного (дистанційного) навчання.

По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація бакалавр з міжнародних економічних відносин, міжнародної логістики і митної справи.

Під час навчання студенти мають можливість проходити стажування й брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (ERASMUS+ та інші), поглиблюючи свої знання та уміння, що надає їм додаткові переваги при майбутньому працевлаштуванні.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Математика або Географія
Мінімальний бал 110
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1