Опис програми

Підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин з поглибленим знанням іноземної мови, які мають теоретичні знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань і проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях, у тому числі поєднання основних функцій логістики та митної справи в єдиний бізнес-процес, уміють проєктувати й управляти наскрізними матеріальними й супроводжувальними інформаційними, фінансовими та сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат та отримання синергетичного ефекту.

Перспективи працевлаштування

Бакалавр з міжнародних економічних відносин виконує кваліфіковану роботу в галузі міжнародних економічних відносин, зокрема у здійсненні зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, веденні міжнародних валютно-кредитних відносин, обліку й аналізу в системі світогосподарських зв’язків. Бакалавр може бути працевлаштований в органах і установах Міністерства закордонних справ на виконавських посадах, у дипломатичних представництвах (віцеконсул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства). Крім того, фахівець з міжнародних економічних відносин може обіймати посади працівників-виконавців нижчого рангу в державних структурах та установах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств, митній службі, департаментах розвитку транспорту й інфраструктури на регіональному, міжнародному рівнях тощо) та у приватних структурах, що діють у галузі міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп, експортно-імпортних, логістичних відділах компаній та корпорацій тощо), сфері міжнародних перевезень та в міжнародних консультативних організаціях економічного профілю, а також займатися перекладацькою діяльністю в галузі міжнародних відносин.

Освітньо-професійна програма