Опис програми

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із впровадження та використання систем електронної комерції. Електронна комерція охоплює набір технологій та сервісів, що надають можливість представити товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату в мережі Інтернет. Системи електронної комерції представлені інтернет-магазинами та платіжними платформами.

Робота у сфері міжнародної електронної комерції потребує поєднання знань та умінь із застосування інформаційних та інтелектуальних технологій для розробки і впровадження таких систем в мережі Інтернет, а також знань із міжнародних економічних відносин та аналітичної діяльності.

Освітня програма передбачає вивчення таких дисциплін: основи електронної комерції, електронні платіжні системи, інформаційні системи і технології, веб-технології та веб-програмування, комп’ютерна графіка і веб-дизайн, технології розробки систем електронної комерції, оптимізація та просування сайтів в міжнародній електронній комерції, платформи для електронної комерції, комп’ютерна безпека в електронній комерції, бізнес-аналіз в міжнародній електронній комерції, технології управління якістю і тестування програмних продуктів, бізнес-планування в міжнародній електронній комерції, управління проектами в електронній комерції, інтелектуальний аналіз даних у системах електронної комерції; стартапи у сфері електронної комерції; інтелектуальні технології управління тощо.

Сфера професіональної діяльності фахівців, які пройшли підготовку за освітньою програмою, передбачає участь у проектах з розробки та впровадження, підтримки інформаційної безпеки, просування в мережі Інтернет-систем міжнародної електронної комерції, планування та аналізу діяльності систем міжнародної електронної комерції в якості менеджерів проектів, фахівців та бізнес-аналітиків з впровадження, web-розробки, розвитку, управління доходами систем міжнародної електронної комерції.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 110
x0.4
Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія
Мінімальний бал 110
x0.3
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фахове випробування
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
x0.1