Опис програми

Освітня програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців із впровадження та використання систем електронної комерції. Електронна комерція охоплює набір технологій та сервісів, що надають можливість представити товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату в мережі Інтернет. Системи електронної комерції представлені інтернет-магазинами та платіжними платформами. Робота у сфері міжнародної електронної комерції потребує поєднання знань та умінь із застосування інформаційних та інтелектуальних технологій для розробки й впровадження таких систем в мережі Інтернет, а також знань із міжнародних економічних відносин та аналітичної діяльності.

Програма реалізується спільно з Університетом прикладних наук в м. Мешеде (Німеччина). Освітня програма є міждисциплінарною та охоплює міжнародні економічні відносини, підприємництво, інформаційно-комунікаційні та інтелектуальні технології.

Серед переваг навчання:

  • гарантоване отримання стипендії розміром 200 євро у першому семестрі в рамках програми Ukraine Digital;
  • студентоцентроване навчання та визнання неформальної освіти;
  • залучення до викладання дисциплін викладачів факультету комп’ютерних наук Каразінського університету, фахівців галузі та представників бізнесу (спікерів); 
  • вільне обрання дисциплін з широкого каталогу університету (25% обсягу програми);  поглиблене вивчення двох іноземних мов;
  • диплом європейського зразка;
  • навчання семестр або 2 у німецькому університеті;
  • співпраця з університетами-партнерами за програмами академічного обміну студентів (3-6 місяців навчання за кордоном зі стипендією) у межах програми Ерасмус+ (Німеччина, Греція);
  • участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах, роботі студентського наукового товариства, в англійському клубі, скандинавському та дебатному клубах.

Сфера професіональної діяльності фахівців, які пройшли підготовку за освітньою програмою, передбачає участь у проєктах з розробки та впровадження, підтримки інформаційної безпеки, просування в мережі Інтернет-систем міжнародної електронної комерції, планування та аналізу діяльності систем міжнародної електронної комерції як менеджерів проєктів, фахівців та бізнес-аналітиків з впровадження, web-розробки, розвитку, управління доходами систем міжнародної електронної комерції.

Для більш детального ознайомлення з програмою перейдіть за посиланням
Освітньо-професійна програма