Опис програми

Соціальний працівник — фахівець, підготовлений для професійної діяльності на ринку соціальних послуг. Він виступає в ролі посередника між громадянином та державою, володіє знаннями, навичками та уміннями, необхідними для діяльності в галузі соціального консультування, організації соціальної допомоги населенню.

Соціальні працівники беруть участь у вирішенні питань на державному рівні, пропонуючи рекомендації щодо ключових засад законодавства та його виконання, за необхідності здійснюючи вплив на громадську думку та на владні структури.

Фахівець з соціальної роботи може працювати в органах праці та соціального захисту населення, державних службах зайнятості, підрозділах органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, науково-дослідних установах, центрах вивчення громадської думки кадрових, консалтингових, туристичних агенціях, службах по роботі з персоналом тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.