Опис програми

Навчання за програмою «Генетика» націлено на формування у студентів cучасних уявлень про закономірності спадковості і мінливості на різних рівнях організації живого, про принципи структурно-функціональної організації біологічних систем, філогенез та онтогенез, про структуру та функціонування геномів різних груп організмів, генетичну структуру популяцій, генно-інженерні технології, методологію фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі генетики.

Протягом навчання магістрант набуває практичних навичок з використання сучасних методів лабораторних та польових досліджень в галузі генетики, методів статистичного та математичного аналізу результатів досліджень.

Випускники магістратури можуть працювати в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільськогосподарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно до отриманої кваліфікації. Також вони мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.