Опис програми

Метою та завданням навчальної програми є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок кількісно-якісної оцінки соціальних та економічних явищ і процесів у суспільстві як об’єкта статистичного дослідження.

Майбутні статисти вивчають весь цикл передбачених для економістів нормативних фундаментальних дисциплін, серед яких: економічна теорія, статистика, менеджмент, маркетинг, фінанси, бухгалтерський облік, економічний аналіз, страхування, міжнародна економіка тощо. Навчальний процес передбачає цикли гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної підготовки. Основою професійної підготовки з даної спеціальності є наступні дисципліни: економічна статистика, соціальна статистика, статистика ринків, статистичне моделювання та прогнозування, демографічна статистика, система національних рахунків, багатомірні статистичні методи, організація вибіркових обстежень тощо. Активно використовується ситуаційне навчання студентів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.