Опис програми
Філолог — фахівець у галузі філології, що вивчає культуру народу, виражену в літературній творчості та письмових текстах. Філолог у межах своєї професії досконало знає природу мови, її походження, історичний розвиток, функції, внутрішню структуру і класифікацію. Філолог займається науково-дослідною діяльністю, працює над створенням наукових праць, рецензій, займається відновленням і вивченням текстів, проводить дослідження з вивчення зв’язків між давніми мовами і сучасними групами мов, походження та еволюції слів, граматичних і мовних форм, проводить роботи з уніфікації термінів, вдосконалення понять і визначень у відповідних галузях науки, техніки, народного господарства. Навчання у магістратурі за програмою «Філологія. Мова та література» забезпечує випускників кваліфікацією: магістр філології, викладач 2 іноземних мов та літератури, перекладач 2 іноземних мов. Під час навчання, крім іноземних мов, магістранти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни, серед яких: основи когнітивної семантики, сучасна література зарубіжних країн, історія лінгвістичних вчень, глобальні проблеми сучасності, загальне мовознавство, методика викладання мови у вищій школі, основи комунікаційної лінгвістики, когнітивно-комунікаційний підхід до мови, теорія мовної комунікації тощо. Переважна більшість наших випускників — це провідні фахівці, блискучі викладачі, які працюють у навчальних закладах різних рівнів, науковці. Викладач іноземної мови — професія не тільки цікава, але і достатньо складна. Щоб стати успішним викладачем іноземної мови, необхідно не лише засвоїти теоретичні та практичні знання, але й вміти втілювати їх у практиці викладання, знаходити індивідуальний підхід за різних обставин, постійно підвищувати свій професійний рівень у відповідності до вимог постійно змінюваного світу за часів глобалізації.
Передумови для вступу
Інформація оновлюється.