Опис програми

Навчання за програмою «Історія» надає можливість не лише поглибити свої знання, але, перш за все, удосконалити уміння, оскільки основна увага приділяється дослідницьким практикам, застосуванню методів історичного дослідження, аналізу історичних джерел та літератури. Це дозволяє випускникам магістратури самостійно аналізувати тенденції суспільної динаміки у локальній та глобальній перспективі, визначати тенденції розвитку історичної науки, застосовувати сучасні інформаційні технології, а також теорії розвитку складних соціальних систем.

Випускники магістратури можуть продовжити навчання в аспірантурі, а також обіймати посади в галузі освіти (загальноосвітня, професійна та вища школа), науки науково-дослідні організації та установи), архівної та музейної справи, видавничої справи, туризму тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.