Опис програми
Навчання фахівців за програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» націлено на формування у студентів cучасних уявлень у таких областях: проектування систем управління різними об’єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій; розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в галузі управління будь-якими об’єктами в реальному часі; створення інтелектуальних систем з використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом; створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем управління; використання принципів управління в технічних і людино-машинних системах. Особливістю підготовки спеціалістів є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектуванню та експлуатації таких систем. Випускнику присвоюється кваліфікація Спеціаліст спеціальність — «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» кваліфікація — «Фахівець з систем управління та автоматики». Випускник може займати посаду Наукового співробітника в науково-дослідних і проектних організаціях; інженера на підприємствах і фірмах, що займаються розробкою систем автоматизації, комп’ютерних систем управління, інформаційно-керуючих і комунікаційних систем; провідного розробника або програміста, в компаніях і фірмах, що розробляють програмне забезпечення; комп’ютерного аналітика та системного адміністратора.
Передумови для вступу
Інформація оновлюється.