Опис програми

Навчання за програмою «Геологія» направлене на оволодіння методикою наукового прогнозування, пошуку, розвідки й розробки різних типів корисних копалин, принципами проектування та проведення регіональних і детальних геологічних досліджень, у тому числі пошуково-розвідувального та експлуатаційного буріння на нафту і газ,методами початкової економічної оцінки запасів корисних копалин.

Фахівці з геології можуть працювати у провідних науково-дослідних установах України геологічного та нафтогазового спрямування. Виробнича діяльність пов’язана із проведенням як фундаментальних, так і прикладних геологічних досліджень з вивчення закономірностей залягання та поширення гірських порід, виявлення та підготовки запасів корисних копалин до промислового освоєння, оцінкою промислової значимості відкритих родовищ і покладів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.