Опис програми

Навчальна програма «Економічна та соціальна географія» охоплює сучасні уявлення про закономірності та принципи розміщення продуктивних сил, знання теоретичних основ регіонознавства, територіального менеджменту та планування території, базові уявлення про інформаційну взаємодію в соціогеосистемах як складних динамічних системах, знання про систему управління регіонами, методи управління соціально-економічними процесами в регіональних соціогеосистемах, поняття про основні проблеми регіонального суспільного розвитку, базові знання з основ суспільно-географічного моделювання та прогнозування.

Фахівці з економічної та соціальної географії можуть працювати у туристичних фірмах, науково-дослідних інститутах, органах управління всіх рівнів, підприємствах різних галузей економіки, у комерційних структурах, у вищих та загальноосвітніх навчальних закладах.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з економічної та соціальної географії (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови