Опис програми

Фахівці в області картографії, геоінформаційних систем (ГІС) та дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) здатні здійснювати наукові дослідження, реалізовувати прикладні проекти і розробки, застосовуючи при цьому комлпексні географічні знання.

В основній підготовці передбачено формування глибоких знань природи та суспільства, здатності розв’язувати складні практичні та наукові задачі, пов’язані із використанням природних ресурсів, оцінкою природних та антропогенних процесів і явищ, їх впливу на довкілля та розвиток суспільства. При цьому, підготовка за профілем програми передбачає комплекс вмінь із застосуванням арсеналу сучасних програмних засобів ГІС, технологій та даних ДЗЗ та картографічного методу досліджень.