Опис програми

Метою освітньої програми є забезпечення теоретичної та практичної підготовки конкурентоспроможного фахівця, спрямованого на забезпечення потреб реального сектору економіки, розвиток комплексу загальних та фахових спеціальних компетентностей, необхідних професіоналу-географу, здатному будувати свою діяльність на основі креативного, творчого мислення, легко адаптуватися до сучасних технологій та методик, які розширюють його науковий світогляд і здібності виконувати професійні обов’язки та завдання науково-дослідницького, практичного та інноваційного характеру.

Студенти, які навчаються в магістратурі за цією програмою, здобувають знання фундаментальних наук, сучасних інформаційних технологій, навички застосування програмних засобів, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку та взаємодії природи і суспільства, уміння їх використовувати у професійній діяльності, здатність до системного мислення та ділових комунікацій, в сфері природокористування, раціонального використання природних ресурсів, ландшафтного проектування, планування, землевпорядкування та охорони ландшафтів як середовища проживання людини в умовах активного техногенного впливу, урбанізації та зміни клімату.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з ландшафтознавства (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з ландшафтознавства (письмово)
Фізична географія (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з ландшафтознавства (письмово)
Фізична географія (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з ландшафтознавства (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з ландшафтознавства (письмово)
Фізична географія (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з ландшафтознавства (письмово)
Фізична географія (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови