Опис програми

Мета освітньої програми — забезпечити фахову підготовку висококвалiфiкованих кадрів географів сучасної генерації для використання інноваційного потенціалу географії, через органічне поєднання актуальної проблематики керування природними процесами з сучасними кібернетичними моделями, методами й реальним досвідом їх застосування в науці, технологіях і бізнесі.

В основній підготовці передбачено формування глибоких знань природи, здатності розв’язувати складні практичні та наукові задачі, пов’язані із використанням природних ресурсів, оцінкою природних та антропогенних процесів і явищ, їх впливу на довкілля та розвиток суспільства, а також вирішувати прикладні завдання з проектування і розробки програмних інструментів геоінформаційного аналізу.

Освітню програму спроектовано відповідно до сучасних потреб роботодавців, зокрема компаній, що працюють на ринку геоінформаціних послуг, таких як геокодування, ГІС-аналіз, розробка геоінформаціного програмного забезпечення. Також враховано потреби потенційних роботодавців в сфері менеджменту територій. Дана професійна актуальність дозволяє випускникам обіймати посади геокодерів, ГІС-аналітиків, розробників геоінформаціного ПЗ, менеджерів проектів, тощо.

Освітня програма передбачає базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для бачення географічного змісту у сучасних міждисциплінарних проектах і розробках, базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій, зокрема, щодо ефективної роботи з геоданими.

В процесі навчання студент отримує комплексні вміння розв’язувати складні задачі та практичні проблеми при вивченні географічних об’єктів і процесів у різних просторово-часових масштабах, а також опановує розробку геоінформаціних програмних засобів для їх аналізу. Також слід відзначити отримання професійних вмінь у сферах прикладної та бізнес-географії, особливо щодо просторових моделей раціональної організації території, геопрогнозування тощо. Навання здійснюється на сучасній програмно-апаратній базі.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з теорії і методології географічної науки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії і методології географічної науки (письмово)
Фізична географія (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії і методології географічної науки (письмово)
Фізична географія (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови