Опис програми

Програма передбачає набуття студентами таких компетентностей як здатність планувати, виконувати та керувати всіма етапами розробки інформаційної системи від аналізу вимог користувача та розробки моделі вимог до програмного продукту, проектування та обґрунтовування архітектури, базуючись на сучасних технологіях та інструментах до забезпечення та оцінки якості продукту та процесів відповідно до міжнародних стандартів. Студенти навчаються працювати з великими даними за сучасними технологіями, будувати моделі розподілених обчислень, аналізувати протоколи поведінки розподілених систем та методи розподіленої обробки даних великого обсягу, застосовувати методи машинного навчання до розв’язання прикладних задач у різних предметних галузях.

На відміну від освітньо-наукової програми, освітньо-професійна програма має більш практичний та технологічний характер.

Перший рік навчання передбачає низку обов’язкових дисциплін та декілька дисциплін за вибором. На другому році навчання передбачено проходження стажування в українських та закордонних комп’ютерних компаніях та підготовку та захист кваліфікаційної роботи.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з математики і інформатики (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з математики і інформатики (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з математики і інформатики (письмово)