Опис програми

Навчання в магістратурі за програмою «Психологія» передбачає вивчення методологічних проблем психології, методики викладання психології, вищої школи та Болонського процесу.

Протягом навчання магістрант теоретично вивчає і набуває практичних навичок з дисциплін спеціалізації: гендерної психології, кризової психології, методів психокорекції та психотерапії, чинників успішного працевлаштування, когнитивних процесів та методів їх дослідження, психологічних аспектів групової динаміки та іншого.

Випускники займаються діяльністю в галузях: теоретико-методологічної, науково-дослідицької, освітньо-виховної, діагностично-консультативної, виробничо-консультативної, соціально-технологічної та реабілітаційно-профілактичної діяльності.

Випускники факультету затребувані на ринку психологічних послуг. Вони працюють у різних професійних сферах: освітніх та наукових установах, установах з підбору кадрів (кадрових агентствах, центрах зайнятості, центрах профорієнтації), психологічних консультативних службах, на телефонах довіри, правоохоронних органах, в галузі бізнесу (менеджмент, управління персоналом, маркетинг, реклама, PR), соціальних організаціях тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.