Опис програми

У 21 столітті формується новий тип менеджменту, орієнтований на використання наукових знань та методів, а також залучення «людського фактора» для досягнення цілей організації, є рефлексивним до соціальних умов та творчим щодо розробки нових підходів до вирішення завдань організації, спрямований на використання технологій співпраці з різними соціальним «акторами» для досягнення цілей організації.

Головна мета підготовки фахівців за програмою «Соціальний менеджмент» полягає в формуванні висококваліфікованих та креативних спеціалістів у галузі соціального менеджменту, здатних ефективно застосовувати новітні знання в реальній практичній діяльності. Програма орієнтована на вимоги ринку праці. Вона надає теоретичні та практичні знання, необхідні для здійснення науково-дослідної та управлінської діяльності в сучасних організаціях, навички володіння основними технологіями соціального менеджменту (управління персоналом, консалтингу, стратегічного планування, маркетингу, планування кар’єрного росту, соціальної експертизи тощо).

Фахівець із соціального менеджменту може працювати HR-менеджером, менеджером з питань соціального розвитку організації, менеджером соціальних програм та проектів, аналітиком з дослідження ринку та соціального середовища організації, консультантом з питань стратегічного розвитку й управління людськими ресурсами тощо. Випускники можуть також працювати викладачами у вищих і середніх навчальних закладах, науково-дослідних установах, органах державного управління та самоврядування, громадських організаціях, рекрутингових, кадрових та консалтингових агентствах тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Теорія, історія та методи соціології» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови