Опис програми

Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації, суто лінгвістичними й математичними методами дослідження. Підготовка студентів у цьому напрямі пов’язана із освоєнням проблем штучного інтелекту, лінгвістичного програмування, техніки комп’ютерної лексикографії, специфіки сучасного машинного перекладу, структури автоматичних систем тощо.

Прикладна лiнгвiстика включає, зокрема, такi частковi завдання, як машинний переклад, машинне реферування рiзномовних текстiв, природномовний iнтерфейс (спiлкування) з ПК та автоматизацiю лiнгвiстичних дослiджень.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.