Опис програми

Випускник програми може працювати викладачем у середніх та вищих навчальних закладах, продовжити наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі, працювати ЗМІ (журналіст, редактор, коректор), займатися перекладацькою діяльністю тощо.

Наукові основи напрямку — історія античної Греції та Риму, антична наука та культура (філософія, міфологія, грецька та римська література, ораторське мистецтво, давньогрецька та латинська мови). Соціальна значимість професії полягає у тому, що дисципліни класичної філології є фундаментальними дисциплінами у становленні і розвитку європейської культури, античні традиції відбилися також і в історії української культури та освіти.

Вивчення дисциплін класичної філології сприяє вихованню наполегливості й систематичності у праці, глибокому розумінню літературних і мовних явищ у європейській та українській культурах.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.