Опис програми

Загальні компетенції здобуватимуться на курсах теорії літератури та мовознавства, новітніх тенденцій української літератури, рецепції Біблії в літературі, прози кінця ХІХ — початку XX століть, орфоепії й виразного читання тощо.

Родзинкою програми є дисципліни, спрямовані на здобування слухачами особливих компетенцій і знань:

  • лінгвокраїнознавча теорія слова;
  • методика викладання української мови як іноземної;
  • основи міжкультурної комунікації;
  • комунікативна лінгвістика.

Програма передбачає курси з іноземної як мови-посередниці у спілкуванні. Передбачено 2 практики — асистентську на факультеті й педагогічну на підготовчих відділеннях для іноземних студентів. Це дасть можливість слухачам випробувати набуті знання в безпосередньому спілкуванні й викладанні для різних аудиторій.

Освітній процес будуть забезпечувати доктори та кандидати філологічних та педагогічних наук, професори, доценти, старші викладачі.

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники регулярно проходять стажування як в Україні, так і за її межами.

Освітня програма дає широкі можливості для працевлаштування: випускники можуть обіймати посади викладача закладу вищої, середньої й професійної освіти та вчителя загальноосвітньої школи, наукового співробітника, редактора. Специфіка цієї освітньої програми полягає в набутті випускниками вмінь і навичок для поширення української мови у світі.