Опис програми

Підготовка за програмою «Середня освіта (Здоров'я людини)» проводиться для здійснення науково−педагогічної та практично−консультативної діяльності зі здоров’я людини. Під час навчання в магістратурі здобувачі вивчають дисципліни світоглядного спрямування (глобальні проблеми сучасності, людинознавство, валеософія, концепції валеологічного світогляду), природничі (патологічна фізіологія, мікроелементи та здоров’я, прикладна психофізіологія, нейрофізіологія інтелекту), психолого-педагогічні (педагогіка вищої школи, методика викладання валеології у вищій школі, технології дистанційної освіти, соціальна психологія, ігрові методи у валеопедагогіці, психологічна компетентність валеолога), спеціальні дисципліни (сучасні проблеми та напрями в валеології, комп’ютерні технології у валеології, менеджмент у валеології, валеологізація освітнього середовища, побудова індивідуальних оздоровчих програм) тощо.

Професійне призначення фахівця за напрямом «Здоров’я людини» — зосередити зусилля на формуванні й зміцненні здоров’я, відновленні фізичних кондицій за допомогою фізичної культури (рухливий режим, суворо дозовані фізичні навантаження тощо) та додаткових гігієнічних засобів (раціональне харчування, спосіб життя).

Випускники-магістри можуть працювати викладачами валеологічних дисциплін ВЗО всіх рівнів акредитації, викладачами дисципліни «Основи здоров’я» в загальноосвітніх школах, приймати участь в наукових дослідженнях в межах науково-дослідних тем. Певна частина випускників-магістрів має можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.