Опис програми

Міжнародне право є особливим феноменом сучасності, являє собою систему юридичних принципів і норм, що регулюють відносини між державами та іншими учасниками міжнародних відносин у політичній, економічній, культурній та інших сферах. Предмет міжнародного права — відносини між державами та іншими суб’єктами міжнародних взаємин.

Здобувачі вищої освіти за освітньою програмою «Міжнародне право» вивчають як базові юридичні дисципліни, так і дисципліни міжнародно-правового блоку: міжнародний захист прав людини, дипломатичне та консульське право, міжнародне економічне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародний комерційний арбітраж, міжнародне інвестиційне право, а також право Європейського Союзу, право міжнародних організацій тощо.

Особлива увага приділяється галузям міжнародного та внутрішньодержавного права, що регулюють відносини за участю українських та іноземних суб’єктів господарювання, митних, правоохоронних структур та органів влади, що функціонують у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом магістра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
    Я маю
Вступний екзамен з іноземної мови
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом бакалавра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО
Вступний екзамен з іноземної мови
Додатковий комплексний екзамен з права (співбесіда)
Диплом магістра
Єдиний фаховий вступний іспит з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО