Б М А

Магістратура

Другий рівень

Магістр Магістр

Передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок, загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

кредитів90–120 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Як на мене, світ тільки тому не змінюється до невпізнання за одну ніч, що йому ліньки

Жан-Поль Сартр

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Гуманітарні науки
історія та археологія
Спеціальність: Історія та археологія
Історичний факультет
культурологія
Спеціальність: Культурологія
Філософський факультет
англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — англійська
Факультет іноземних мов
німецька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша — німецька
Факультет іноземних мов
класичні мови і літератури та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Класичні мови та літератури (переклад включно)
Д З
Філологічний факультет
прикладна лінгвістика та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Прикладна лінгвістика
Д З
Філологічний факультет
переклад (іспанська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — іспанська
Факультет іноземних мов
французька мова та література і переклад та англійська мова
Спеціальність: Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша — французька
Факультет іноземних мов
слов’янська філологія, створення текстового контенту і креативне письмо
Спеціальність: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша — російська
Філологічний факультет
переклад (китайська та англійська мови)
Спеціальність: Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша — китайська
Факультет іноземних мов
українська мова і література
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
Українська мова і література та українська мова як іноземна
Спеціальність: Філологія. Українська мова та література
Філологічний факультет
філософія
Спеціальність: Філософія
Філософський факультет
Д
Денна
З
Заочна