Опис програми

Програма «Економічна теорія та економічна політика» дає унікальну можливість отримати вищу освіту з економічної теорії і разом з цим сформувати комплекс компетентностей в сфері розробки та реалізації економічної політики.

Метою підготовки в рамках програми є здобуття фундаментальних знань в галузі економічної теорії, оволодіння методами обґрунтування оптимальних рішень при обґрунтуванні та реалізації економічної політики, отримання загальних засад методології професійної діяльності, що в комплексі сформує можливість подальшого працевлаштування та успішного кар’єрного зростання на посадах економістів-аналітиків, експертів, викладачів, керівників економічних підрозділів на різних рівнях управління.