Опис програми

Економіст-кібернетик — це сучасний економіст-аналітик, що володіє інструментарієм моделювання бізнес-процесів та інноваційними комп’ютерними технологіями.

Навчання у магістратурі за програмою «Економічна кібернетика» націлене на підготовку фахівців широкого профілю з реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням сучасних програмних засобів.

Випускники магістратури затребувані на підприємствах, у банках і кредитно-фінансових установах, у виробничо-комерційних структурах, консалтингових компаніях тощо. Вони можуть керувати підрозділами підприємств і організацій, займатися аналітичною роботою, бухгалтерським і управлінським обліком із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення, впроваджувати сучасні інформаційні технології в управлінській та економічній діяльності. Також випускникам пропонується продовжити навчання в аспірантурі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.