Опис програми

Метою освітньої програми є підготовка фахівця-аналітика, який має знання з різних аспектів економічної діяльності, володіє сучасними інформаційними технологіями і техніками моделювання, як ефективними інструментами підтримки прийняття рішень і прогнозування їх наслідків.

Навчання за програмою дозволяє отримати знання з теоретичних і прикладних економічних дисциплін, оволодіти просунутими технологіями математичного і комп’ютерного моделювання і інформаційними технологіями, та забезпечує здатності професійно застосовувати на практиці здобуті загальнонаукові та спеціальні знання.

Програма включає цикли дисциплін: загальноосвітні — сучасні економічні теорії, професійна іноземна мова, світова економіка і глобалізація, господарське право, тощо; інструментальні — менеджмент проектів, імітаційне моделювання, прикладна економетрика, економічна динаміка, web-програмування, інтелектуальні системи аналізу даних, моделювання ланцюгів постачань, інші; прикладні — актуарні розрахунки, е-комерція, фінансовий менеджмент, податки та податкова політика та інші.

Кваліфікація економіста-аналітика дає можливість нашим випускникам займати різні посади на підприємствах та в організаціях, виконувати аналітичну роботу з використанням комп’ютерних та інформаційних технологій. Високий рівень зайнятості серед магістрів-випускників говорить про те, що ця програма є конкурентоздатною та користується попитом на ринку праці. Поєднання теоретичних знань в області економіки, моделювання та комп’ютерної підготовки розширює можливості працевлаштування. Випускники мають можливість продовжити навчання за програмою підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності «Економіка».

До основних фахових компетентностей освітньої програми відносяться здатності: критично мислити та генерувати нові ідеї; займатися інноваційною діяльністю; застосовувати сучасні інформаційні технології і економіко-математичні методи і моделі для дослідження економічних та соціальних процесів, управління економічною діяльністю та розв’язання комплексних економічних завдань; обґрунтовувати управлінські рішення, оцінювати можливі ризики, наслідки управлінських рішень; планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Навчання ґрунтується на використанні сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій, презентацій, дистанційних курсів, case-studies, ігрових методів тощо.

У ході навчання студенти можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за різними програмами академічного обміну (Erasmus+, DAAD, Fulbright Graduate Student Programme тощо). Зокрема у них є можливість пройти навчання (англійською мовою) у межах проекту Erasmus+ в Університеті Барселони (Іспанія), а також стати учасниками програми Прямої мобільності (Mobility Direct) і щорічної Міжнародної лі-тньої школи — в Університеті м. Лодзі (Польща).

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної економіки (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної економіки (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної економіки (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з прикладної економіки (письмово)