Опис програми

Компетентне управління дає змогу зробити компанію надійною, керованою та успішною. Найважливішою особливістю фахівця в цій галузі є здатність швидко реагувати на зміни у навколишньому середовищі.

Програма дозволяє студентам розвивати компетенції у сфері планування, мотивації, контролю, організації та координації: розробка стратегічних, тактичних та оперативних планів поточної діяльності підприємства; прийняття складних ефективних управлінських рішень; визначення потреб у різних видах ресурсів; формування планів розвитку персоналу; координація командної роботи та здатність вирішувати конфлікти на підприємстві; організація та раціоналізація робочих місць; організація ефективної системи обміну інформацією; регулювання технологічних процесів; розробка ефективної системи мотивації; формування та розвиток організаційної культури; проведення консалтингової діяльності.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з менеджменту організацій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з менеджменту організацій (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з менеджменту організацій (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з менеджменту організацій (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з менеджменту організацій (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з менеджменту організацій (письмово)