Опис програми

Професія перекладача визнана однією з найпрестижніших і найбільш затребуваних у багатьох сферах. Перекладач — фахівець, що займається перекладом усного або письмового тексту з однієї мови на іншу. Його основним завданням є створення іншомовного тексту, аналогічного за змістом першоджерела.

Існує шість основних видів перекладу: усний, синхронний, письмовий, технічний, юридичний, художній.

Навчання у магістратурі за програмою «Філологія. Переклад» забезпечує випускників кваліфікацією: магістр філології, перекладач 2 іноземних мов, викладач 2 іноземних мов та літератури.

Під час навчання, крім іноземних мов, магістранти вивчають фундаментальні та професійно орієнтовані дисципліни, серед яких: практика перекладу двох іноземних мов, термінологічні особливості перекладу, основи теорії редагування, ділова кореспонденція та її переклад, основи художнього перекладу, переклад першоджерел як основа отримання інноваційних знань, історія перекладу, теорія перекладу, теорія перекладу як міжкультурна комунікація та ін.

Випускники факультету обіймають посади співробітників дипломатичних представництв та відділів міжнародних зв'язків. Серед випускників — управлінці фірм у нашій країні та за кордоном, відомі журналісти, діячі культури, перекладачі.

Перекладач іноземних мов виконує роль посередника у забезпеченні міжкультурної комунікації та взаємин між різними народами. Безумовно, перекладач — це цікава й творча професія, яка передбачає постійне пізнання чогось нового, знайомство з різними людьми з найрізноманітніших куточків світу.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.