Опис програми

Архівознавство досліджує історію розвитку архівної справи, узагальнює практичний досвід роботи державних архівів, виробляє наукові методи зберігання, обліку і всебічного використання архівних документальних матеріалів.

Ця наука розробляє питання наукового упорядкування архівних документів: визначення їх фондової належності, принципів систематизації, опису і складання науково-довідкового апарату, що розкриває зміст і склад документальних матеріалів архівних фондів, науково обґрунтовує експертизу архівних документів для постійного зберігання документів в архівах. Сучасне архівознавство також розробляє методологічні засади створення, використання та зберігання електронних документів.

Випускники магістратури можуть обіймати посади в системі архівної справи, працювати у сферах пам`яткоохоронної та музейної справи, туризму, в наукових закладах, займатися видавничою діяльністю, викладати в навчальних закладах, займатися управлінською діяльністю, організовувати діловодство тощо.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.