Опис програми

У галузі комп’ютерних наук зазвичай виділяють такі основні розділи: алгоритми і структури даних, мови програмування, архітектура комп’ютерів, операційні системи та комп’ютерні мережі, розробка програмного забезпечення, бази даних та інформаційно-пошукові системи, штучний інтелект та робототехніка, комп’ютерна графіка, взаємодія людини і комп’ютера тощо. Традиційно комп’ютерні науки мають більш тісні зв’язки з математикою. Зі свого боку, комп’ютерні науки здійснюють вагомий вплив на математику.

Факультет комп’ютерних наук входить до Інституту високих технологій університету. У рамках інституту створено навчально-наукові комплекси у провідних наукових установах України, зокрема в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут», Науковому фізико-технологічному центрі Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, Національному космічному агентстві України. На базі цих комплексів студенти проходять навчальну, виробничу та переддипломну практики. Інститут підтримує стосунки з провідними науковими установами Росії, Німеччини, США, Канади, Польщі, де кращі студенти проходять ознайомчі та дипломні практики, а випускники — довгострокове наукове стажування.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом бакалавра
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом бакалавра
Іноземна мова
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом спеціаліста
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом спеціаліста
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом магістра
    Я маю
Іноземна мова
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом бакалавра
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом бакалавра
Іноземна мова
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом спеціаліста
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом спеціаліста
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
Фаховий екзамен «Інформаційні управляючі системи та технології»
Диплом магістра